Introductie

Dit is mijn portfolio voor de Master Crossovercreativity van de Hogeschool van de Kunsten Utrecht.  In de periode 2019-2021 ontwierp ik een toolkit voor ‘taboedoorbrekers’ voor de overgang van vrouwen, AbFabFlashes genaamd. Taboedoorbrekers zijn allerlei manieren om de overgang voor vrouwen zichtbaar en bespreekbaar te maken. Bespreekbaar tussen vrouwen onderling, op de werkvloer en in de maatschappij. Soms is een taboedoorbreker, zoals het Diner pensant, in te zetten in eigen werksetting om hiermee de dialoog over de overgang op de werkvloer te starten. Als je hier interesse in hebt neem dan contact met mij op. Anderen, zoals het ontwerp Barbie in de Overgang, is gericht op het aanwakkeren van het publieke debat over het thema  ‘de overgang’, minder geschikt voor individueel gebruik. Wel kan je er aan meewerken, stuur dan ook een bericht.  
 

Op deze website kan je zo nu en dan nieuwe ontwerpen vinden, verschillende verbeeldingen van de overgang.

 
Voor meer informatie over de overgang: