Overgang en muziek

Muziek bezit het vermogen emoties en unieke gewaarwordingen op te wekken. Zelfs al hoor je iemand in een onbekende taal zingen, kan je soms nog aanvoelen wat zij of hij probeert over te brengen. Hoewel je niet weet wat de woorden betekenen, dringt de inhoud toch door. Want wat we dankzij de muziek wel weten is dat die woorden iets vrolijks, verdrietigs of dramatisch uitdrukken.  Al sinds het ontstaan van verschillende culturen is er ruimte geweest voor ritmische geluiden die gevoelens kunnen overbrengen. In elk tijdperk en in elke beschaving bestond een specifieke vorm van expressie en in vele verschillende stijlen. Inmiddels is door verschillend wetenschappelijk onderzoek ook aangetoond dat muziek effect kan hebben op ons gedrag en onze gemoedstoestand. Zo wordt muziek inmiddels ook gebruikt voor marketing in bijvoorbeeld supermarkten en andere winkels. Ik bouw aan een ‘muziek-bibliotheek’ waarin improvisaties op de Overgang van verschillende muzikanten worden opgenomen. Om ook door middel van muziek het stilzwijgen over de overgang te doorbreken. 

Bart van Rosmalen, improvisatie op cello